Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS of 2017 graduation year


Electrotechnical Faculty


Department of Electrical Systems
Samoylenko Andrey
Department of power supply industrial enterprises and cities
Daniil Lazarevich
Electric power stations
Sophia Nosach
Electrical power plants
Sergey Kozyr
Electrical systems and networks
Aleksei Denisenko
Electricity supply of industrial enterprises and cities
Dyakina Viktoriya
Kalchenko Vitaliy
Ustimenko Darya
Electromechanical automation system and electric drive
Mihail Pahomov
Electromechanical automation systems and electric drive
Bolotov Alexander
Dmytro Tykhonov
Evdokimov Andrey
Evgenii Makarov
Iana Kiseleva
Ivan Samoilov
Oleg Buzulov
Rozuvanov Dmitriy
Shestakov Stanislav
Tatiana Bugeria
Viktor Nizhenets
Vitalii Kuevda
Zaharov Andrey
Electromechanical system of automation and electrical drive
Alexander Sukhov
Dybchenko Alexander
Eugene Zolotov
Igor Chernyavskiy
Leonid Shichanin
Mymrikov Alexander
Nikita Polyakov
Vladimir Burlakov
Vladislav Glomozda
Vladislav Sokolenko
Electromechanical systems of automation and electric drive
Vadim Gubierna
Electromechanikal automation systems and electric drive
Katya Savchenko
Electrotechnical systems of electrical consumption
Antonenko Anastasia
Microprocessor Control Systems of Renewables
Aleksandr Serediuk
Khmara Anton
Microprocessor control systems of renewables
Aleksandr Uljanov
Victor Chabanov
Power supply and energy saving
Aleksandr Tronin
Andrey Tsmykaylo
Babchenko Yevgen
Dyachenko Daniil
Firsov Vladyslav
Igor Gerba
Postoyenko Artem
Senatorov Sergei
Shevchenko Viktor
Svetlana Shumeyko
Voronin Denis
and relay protection of the main step-down substation of GPP 35-110 kV
Evgeny Abramov

<< Masters Portal


Ukrainian | Russian | English