Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS'S PERSONAL WEB-pages 2004 graduation year


PHISICAL-METALLUGICAL FACULTY


Antonova Marina
Chipigko Serghey
Demidova Irina
Golovkov Nickolay
Gorbunov Artem
Kalinichenko Aleksey
Khokhlov Alexander
Kindyakov Pavel
Kluchkin Alexandr
Klyagina Taya
Komissaruk Katerina
Kosarevitch Nina
Kvasov Ilya
Manzhura Galina
Pecherskykh Marina
Peredereev Vitaliy
Ponomarenko Alexander
Razinov Aleksei
Sedljar Andrey
Sereda Nickolay
Shalimov Denis
Sklyar Vitaliy
Slugin Aleksey
Solovyeva Svetlana
Studennikov Alexander
Tatsina Tatyana
Tereschenko Alexander
Yakubtsov Alex
Zaika Michael

<< back


Ukrainian | Russian | English