Портал магістрів ДонНТУ

Ukrainian | Russian | EnglishДонНТУ

Фотогалерея магістрів 

Портал магістрів ДонНТУ був ініційований в рамках проекту Української науково-освітньої академічної мережі URAN


 Вітання та звертання

Ректор О.А. Мінаєв

Проректор Є.О. Башков

Декан О.Я. Анопрієнко
  © ДонНТУ, 2000-2014

 


Портал магістрів ДонНТУ

Персональні сайти магістрів

(для навігації використовуйте позначення кількості сайтів в таблицях)

Факультети та інститути
(з 2010 р.)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Факультет комп’ютерних наук и технологій (КНТ)  114 110 105 115 108 24
Факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики (КІТА) 51 26 48 49 43 7
Факультет радіотехніки і спеціальної підготовки (РТСП) 9 8 9 6 9 2
Електротехнічний факультет (ЕТФ) 74 79 38 33 33 16
Фізико-металургійний факультет (ФМФ) 50 47 47 48 35 20
Інститут гірничої справи і геології (ІГГ) 64 69 62 44 48 37
Факультет інженерної механіки та машинобудування (ІММ) 46 40 29 28 41 21
Факультет екології та хімічних технологій (ЕХТ)  35 40 44 25 29 12
Вища школа економіки і менеджменту 45 78 59 62 64 13
Разом 445 489 483 410 410 139

 

 Факультет обчислювальної техніки та інформатики (ФОТІ) 20 20 32 34 30 67 73 73 77 83  
 Факультет комп'ютерних інформаційних технологій та автоматики  (ФКІТА) 8 24 20 36 46 69 73 57 65 48  
 Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) - 23 60 50 62 - - 1 27 76  
 Механічний факультет (МФ) 16 12 15 17 13 28 33 22 23 25  
 Електротехнічний факультет (ЕЛТФ) 6 17 15 19 19 25 36 26 48 45  
 Факультет екології та хімічних технологій (ФЕХТ) 7 12 13 17 10 23 21 27 24 28  
 Факультет енергомеханіки та автоматизації (ФЕМА) 8 7 9 11 12 16 29 38 38 24  
 Факультет геотехнологій та керування виробництвом (ФГТУ) 2 2 14 10 7 18 15 20 23 26  
 Фізико-металургійний факультет (ФМФ) - - 18 12 29 30 28 41 42 58  
 Горно-геологічний факультет (ГГФ) 8 13 13 18 12 25 38 26 34 44  
 Разом: 75 130 232 222 240 301 346 353 401 457  

 

2000-2014: 5 тис. сайтів магістрів ДонНТУМетодичні вказівки з організації підготовки магістрів та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів всіх спеціальностей університету/ Укл. А.І. Панасенко, М.Ю. Краснянський, Ю.М. Білогуров, М.Й. Біломеря, І.В. Біляєва, - Донецьк: ДонНТУ, 2003. 20 c. (в формате pdf - для просмотра требуется Acrobat Reader)