Masters Portal of Donetsk National Technical University

Ukrainian | Russian | English

 

 

Портал магістрів ДонНТУ був ініційований в рамках проекту Української науково-освітньої академічної мережі URAN


 


  © ДонНТУ, 2000-2014
     
     


Портал магістрів ДонНТУ

Галерея магістрів

(для навігації використовуйте позначення кількості сайтів в таблицях)

 
Факультети та інститути
(з 2010 р.)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Факультет комп’ютерних наук і технологій (КНТ)  114 110 105 115 108 11
Факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики (КІТА) 51 26 48 49 43 7
Факультет радіотехніки і спеціальної підготовки (РТСП) 9 8 9 6 9 2
Електротехнічний факультет (ЕТФ) 74 79 38 33 33 16
Фізико-металургійний факультет (ФМФ) 50 47 47 48 35 20
Інститут гірничої справи і геології (ІГГ) 64 69 62 44 48 37
Факультет інженерної механіки та машинобудування (ІММ) 46 40 29 28 41 21
Факультет екології та хімічних технологій (ЕХТ)  35 40 44 25 29 12
Вища школа економіки і менеджменту 45 78 59 62 64 13
Разом 445 489 483 410 410 139


 Факультет обчислювальної техніки та інформатики (ФОТІ) 20 20 32 34 30 50 69 73 77 83
 Факультет компьютерних інформаційних технологій та автоматики (ФКІТА) 8 24 20 36 46 60 50 57 65 48
 Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) - 23 60 50 62 - - 1 27 67
 Механічний факультет (МФ) 16 12 15 17 13 22 25 22 23 25
 Електротехнічний факультет (ЕЛТФ) 6 17 15 19 19 24 35 26 48 45
 Факультет екології та хімічних технологій (ФЕХТ) 7 12 13 17 10 23 20 27 24 28
 Факультет енергомеханіки та автоматизації (ФЕМА) 8 7 9 11 12 14 26 38 38 22
 Факультет геотехнологій та керування виробництвом (ФГТУ) 2 2 14 10 7 18 16 20 23 26
 Фізико-металургічний факультет (ФМФ)  -   -  18 13 29 5 29 41 42 58
 Горно-геологічний факультет (ГГФ) 8 13 13 18 12 21 35 26 34 40
 Разом: 75 130 232 222 240 240 305 331 401 442