Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS'S PERSONAL WEB-pages 2009 graduation year


Faculty of mining-geological


Drilling
Alexiy Perekhodchenko
Antetska Anastasiya
Elena Turyanskaya
Kristina Rudkovska
Land management and cadastre
Berezhnaya Alla
Bonchuk Katy
Chuganskyi Daniil Borisovich
Levchenko Nina
Pavlov Alexander
Rybyantseva Anna
Sergey Malikov
Yarosh Olga
Yuschenko Irina
Tehnology and engineering of inverstigation of deposits of minerals
Bregida Lubov
Gusak Olga
Ilyina Olga
Kozachenko Tatyana
Shevchenko Victor
Victoria Yeremeevich
Yakimenko Dmitry
Mine and underground excavations
Galoyan Valeriy
Ivanchishin Aleksey
Konko Sergey
Engineering geodesy
Germonova Elena
Porfilenko Viktoriya
Spicina Juliy
Geological survey, prospecting and exploration
Gulueva Elmira
Naumenko Maria
Novikova Maryna
Radetskaya Irina
Shagrova Alyona
Mining surbeying
Jaremchuk Catherine
Menakov Maksim
Nesterenko Rostyslav
Zabashta Valery
Geoinformational systems and technologies
Julia Soloviova
Kulichenko Evgenyy
Olga Grigoriva
Ekological geology
Kucheryna Helena
Silin Alexey
Zinovieva Xenia Ernestovna
Marksheideri of business
Mishenyova Yana
Geoinformatic systems and technologies
Romanov Anton
Striltsiv Ganna

<< к списку факультетов


Ukrainian | Russian | English