Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS'S PERSONAL WEB-pages 2009 graduation year


Faculty of geotechnologies and production managements


Mining of mineral resources
Artem Skrypnik
Babenko Denis
Bezzublyak Jurij Alexandrovich
Emets Dennis Konstantinovich
Getman Dmitriy
Mahorin Dmitry Igorevich
Martynov Sergii
Ovchinnikov Sergey
Rudik Kristina
Shuljak Yaroslav
Zaharenko Artem
Safety of labour activity
Chemitov Andrey
Dubik Maryna Sergeevna
Fomenko Kate
Kapustin Andrey
Lukashov Alexey
Marina Votyakova
Netreba Christina
Pshenichnyh Natalia
Uhimenko Iryna Urievna
Volkova Julia Pavlovna
Ecology of mining
Chudnovets Viktoriya
Ivanova Julia
Khatsko Svetlana
Khatyushina Lena
Susoeva Nadezhda

<< к списку факультетов


Ukrainian | Russian | English