Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS'S PERSONAL WEB-pages 2008 graduation year


Mechanical faculty


Metal-cutting machine tools and systems
Kozik Andrey
Kondrashov Ruslan
Soroka Artyom
Sheremet Andrey Gennadievich
Quality, standartization and sertification
Momot Sergey Aleksandrovich
Odinokova aria lekseevna
Vladimir Valeryevich Pyatakov
Tupikova Katerina
Shcherbakova Elena Viktorovna
Technology of machine building
Sergey Voblikov
Evtushenko Vladislav
Myshov Maksim
Pustovoy Alexey Aleksandrovich
Rogatin Alexandr
Samoylov Paul Igorovich
Svistun Tat'yana Victorovna
Sydorova Helene Vladimirovna
Tarafa Yassin Taha
Mohamed Moaz
Mechanical equipment of ferrous metallurgy plants
Gurin Sergey Nikolaevich
Svyatetskii Sergey Nikolayevich
TRIFONOV ANATOLIY IVANOVICH
Chernikov Sergey

<< back


Ukrainian | Russian | English