Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS'S PERSONAL WEB-pages 2008 graduation year


Computer information technologies and automatics faculty
Computer system of medical and technical diagnostics
Kulish Vladislav Dmitrievich
Telecommunication systems and networks
Siwan Abdalla
Allilujkina Aleksandra Dmitrivna
Bliznyuk Vadim Leonidovich
Bubka Alexandr
Butok Alexandr
Vanyarkha Elena
Geraschenko Alexander
Dmitry A. Kharchenko
Mariem Jelassi
Kolosov Evgenii Alekseievich
Kravchuk Vasylii
Liliya V. Levchenko
Yevgen MATVIYCHUK
Molokovskiy Igor
Andriy M. Orlenko
Anastasiya Rakitina
Khyschenko Aleksandr
Chul Evgeniy
CHOK WISSEM
Scientific, analytical and ecological devices and systems
Dmitrii Berezhnoy
Borisov Mihail Gennadievich

Sherstyuk Yura
the Automated control systems
Bodnya Evgeniya Vladimirovna
Grinchenko Anna
Automation and Telecommunication
TAAZOUNT Samir
Computer systems and medical diagnostic technology
Jelassi Ilhem
Kravchenko Dmitry Aleksandrovich
Krivopysk Tatyana Ivanovna
Computer engineering
Golovach Il`ya Vladimirovich
Dzhura Valery Petrovich
Logvinova Yuliya Nikolaevna
Scientific, analytical and ecological devices and systems
Naydyuk Yaroslav Igorevich
Computer Systems of Diagnostics
Bogomjakov Vitaly Igorevich
Information operating systems and technologies
Bondarenko Dmitriy Aleksandrovich
Burtseva Catherine
Ivanova Ksenia Evgenevna
Kolbasin Sergei
Latorcev Aleksandr Aleksandrovich
Petrova Tanya
Rubtsov Michael
Control systems and automatics
Bondar Andrey Sergeevich
Marienkov Vadim Stanislavovich
Muratova Irina Aleksandrovna
Fesenko Darya Valerievna
Power plants
Kirichenko Maksim Olexandrovich
Information operating systems
Omar Atoum
Baglikov Vadim Gennadievich
Gulyaev Evgeniy Yuryevich
Prihodchenko Boris
Khaustova Darya
Electronic systems
ononov Dmytro Oleksandrovich
Morozov Alexandr Alexandrovich
Snisar Nick
Timoshenko Igor
Khandildy Aleksandr

<< back


Ukrainian | Russian | English