Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS'S PERSONAL WEB-pages 2008 graduation year


Electrotechnical systems of electrical consumption faculty


Electrical Systems And Networks
Bazylev Oleg Valerievich
Zhdanovich Natalya Volodymirivna
Kaduba Lyudmila Nikolaevna
Maslov Stasnislav Igorevich
Vadim N. Nalivayko
Ilya Naftulin
Prihoghaya Oksana
Ray Anna
Electromechanical Systems Of Automomation and electrie drive
AL-DESET JAMAL
Babenko Artyom Vladimirovich
Vishnev Timur
Gorbanov Anton
Alexander Guz
Dorofeyev Viktor
Jupran Mohammad
Mayboroda Valeriy Nikolayevich
Anna Postolnik
Semyonovykh Kirill Nicolaevich
Vardan Sergeevich Sukiasyan
Khyzhnyak Pavel Anatolevych
Vladimir Viktorovich Chaly
Yakimenko Alexandr Alexandrovich
Electrotechnical Systems of Electroconsumption
Bondarenko Tatyana Anatol'evna
Lobanova Irina Sergeevna
Khmel'nitskaja Olga Olegivna
Power Stations
Antonyuk Anton
Borzenko Olga
Gal'ko Ruslan Viktorovich
Mashtalir Maxim Mihaylovich
Olenchenko Alexander Sergeevich
Electrical supply of industrial enterprises and cities
Solodenko Elena Aleksadrovna
NATALIA RAGULINA
Sorochka Lidiya Aleksandrovna
SHEVCHENKO ALEXANDER
Electrotechnical Systems of Electroconsumption
Julia Afanaseva
Bashtinskaya Yuliya Nickolaevna
Drozd Aleksandr Valerievich
Maryna Kostyuchenko
Lazebnik Elena Vadimovna
Lautin Maksim Valerievich
Luzhnev Anton
Iuliia Marchenko
Nadezhda Orlova
Pilipenko Sergey
Sokolov Vladimir Ihorevich
Tsykhon Svetlana Vladimirovna
Cherevko Maxim Sergeevich

<< back


Ukrainian | Russian | English