Aвтореферат
Бібліотека
Посилання
Пошук
Завдання
Останнє оновлення:
© ДонНТУ 2007. Романов А.Н.
Фотографія магістра Факультет:  
Комп'ютерних інформаційних технологій і автоматики
Спеціальність:  Інформаційні керуючі системи та технології
Тема магістерської роботи:  Розробка алгоритмів для захисту інформаційних систем від вірусних атак
Керівник магістерської роботи:  
Меркулова Катерина Володимирівна
E-mail:  Романов Андрєй Ніколаєвіч
Сайт:  romanov.org.ua
ICQ:  207-471-170
    

Резюме

    Середній бал за період навчання на ФВТІ – 4,72. Середній бал за період навчання на ФКИТА – 5,0.
    Вільно володію російською і українською мовами. У об'ємі, достатньому для читання і листування, володію також англійською мовою. Є базові знання французької і арабської мови.
    Маю досвід:
 • Мови програмування: Assembler, Pascal, C, C++, VC++, Visual Basic, Delphi, C++Builder, C#Builder;
 • Програмування комп'ютерної графіки: OpenGL, DirectX;
 • Web-програмування: HTML, CSS, PHP, JavaScript, ActionScript, OpenLaszlo, XML;
 • Бази даних: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL;
 • Мультимедіа пакети: Alias Maya, Autodesk AutoCAD, CorelDRAW, Luxology Modo, Macromedia Flash, Sony Sound Forge, Discreet 3D Studio MAX, Adobe Photoshop;
 • Робота з операційними системами: DOS, Windows 3.11/95/98/Me/2000/XP/2003/Vista, Linux Mandriva 2006/2007, Linux KUbuntu 6.10/7.04:
 • Наукові пакети: StatSoft Statistica, Mathworks Matlab, SoftLine MathCAD, Wolfram Research Mathematica, Golden Software Surfer.
    

Дитинство, отроцтво, юність – сім'я, школа, університет

    Народився 11 квітня 1984 року в сім'ї кадрового військового у віддаленому гарнізоні. У цей час мій батько проходив військову службу на одному з об'єктів стратегічного значення, який мав умовне найменування «г. Улан-уде-40». Скільки я себе пам'ятаю, в сім'ї завжди панувала і панує атмосфера взаємної пошани всіх членів сім'ї один до одного. Не можу не сказати ще про одну характерну рису нашої сім'ї: знову ж таки, скільки я пам'ятаю себе, сім'я знаходилася і знаходиться в «перманентному процесі навчання». За моєї пам'яті вчилися всі, навіть, одночасно:
 • Батько - у військовій академії, на різних курсах підвищення кваліфікації, писав дисертацію і захистив її;
 • Мама - на різних курсах, займалася самоосвітою;
 • Старша сестра - в школі, в університеті, в аспірантурі;
 • Я - в школі, в університеті.
    Це не могло не позначитися на формуванні певного стереотипу мислення, відносини до навчання як до соціального явища і поглядів на життя.
    Найяскравіші враження раннього дитинства – переїзди. З моменту свого народження я встиг пожити в тих містах, де мій батько вчився або служив: м. Москва – батько вчився у військовій академії, м. Челябінськ – батько працював викладачем у вищому військово-інженерному училищі. Після цього батька перевели у м. Донецьк, де у вищому військовому училищі батько був викладачем, начальником кафедри, одним із заступників начальника училища.
    Коли я пішов у 2-й клас, в сім'ї з'явився перший комп'ютер – «Партнер». При цьому мій батько сказав мені про те, що «. це не тільки розвага, це – «хліб», справа всього життя». Після нього з'явився «ZX Spectrum» (до речі, до цього часу в працездатному стані). Потім був комп'ютер «Пошук-2». Далі, все (тобто «залізо») йшло в ногу з часом. За це я нескінченно вдячний своїм батькам.
    В школу я пішов у м. Донецьку – СШ№22 (Ворошиловський район). Потім у 3-му класі я перейшов в СШ№122 (Будьонівський район - мкр «Донський»). З 9-го по 11-й клас знову вчився в СШ№22. У школі «зірок з неба не хапав», разом з тим вчився рівно, твердо на «добре». Однокласники і вчителі випускного класу знали про моє захоплення комп'ютерами, тому не випадково одним з побажань класного керівника Верзілової Лариси Миколаївни (вчитель математики) було: «Сподіваюся побачити тебе в майбутньому фахівцем в комп'ютерному світі і навіть може бути – комп'ютерним генієм».
    У технічний університет поступив в 2001 році на факультет КИТА на кафедру «Електронна техніка» (спеціальність «Промислова електроніка»). Проте до середини другого курсу зрозумів, що я хочу потрапити в «комп'ютерний світ» не через оволодіння знаннями в області електроніки, а - через створення програмних продуктів. У 2003 р. перейшов з втратою курсу на платну форму навчання на факультет ВТІ (випускаюча кафедра «Комп'ютерні системи моніторингу», спеціальність «Комп'ютерний екологічний і економічний моніторинг»). Після завершення навчання за програмою «бакалавр» літом 2006 р., склав вступний іспит за фахом на «відмінно» і поступив на програму «магістр» на факультет КИТА (випускаюча кафедра «АСОВІ», спеціальність «Інформаційні управляючи системи»).
    На четвертому курсі бакалаврату почав брати участь в науковій роботі і підготовки наукових публікацій. У травні 2006 р. взяв участь в роботі II міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Комп'ютерний моніторинг і інформаційні технології» (м. Донецьк, 15-17 травня 2006 р.), яка була присвячена 85-рiччу Донецького національного технічного університету. На конференції виступив з науковим повідомленням на тему: «Огляд шпигунського програмного забезпечення і засобів захисту від нього» (Секція 4. «Інформаційна безпека, захист інформації»). Текст виступу розміщений в Збірці тез доповідей II міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Комп'ютерний моніторинг і інформаційні технології» (електронний варіант).
    Навчаючись в магістраті, осінню 2006 р. отримав пропозицію від одного з видатних учених нашого університету професора Зборщика М.П. (кафедра «Гірська геомеханика», ФГТУ) сприяти в застосуванні програмного продукту «SURFER 8» в області побудови тривимірних моделей залягання вугільних пластів, а також побудову тривимірних моделей мережі гірських вироблень. Взяв участь в дослідженні, результатом якої стали наступні наукові публікації в спеціалізованих наукових виданнях, затверджених ВАК України:
 • Пилюгин В.И., Кочин А.Е., Романов А.Н., Волошенко В.И. Основные принципы графического построения функций геотектонического формоизменения углевмещающего массива в пределах площади шахтных полей (Основні принципи графічної побудови функцій геотектонічного формозміни углевміщуючего масиву в межах площі шахтних полів) // Вісті Донецького гірничого інституту. – Донецк: ДонНТУ, 2006. - №1. – С. 74-80.;
 • Пилюгин В.Н., Кочин А.Е., Петренко А.В., Романов А.Н. Оценка стационарности функции геотектонического формоизменения углевмещающего горного массива (Оцінка стаціонарності функції геотектонічної формозміни углевміщуючего гірського масиву) // Науковий вiсник НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. - №1. - С.17-22.
    На підставі отриманих теоретичних висновків у зазначених наукових статтях був розроблений "Коплекс мер по прогназуванню місця розташування аномальних зон тектанического походження при обробці пологих вугільних шарів Донбасу". Даний комплекс мер був затверджений першим заступником Міністра вугільної промисловості України Ю. Е. Зюковым 08.05.2007 м. і рекомендований для використання працівниками проектних організацій а також геолого-маркшейдерських служб вугільних шахт під час розкрою шахтних полів і складання перспективних програм розвитку гірських робіт.
    Тема магістерської дисертації «Розробка алгоритмів для захисту інформаційних систем від вірусних атак» виникла не випадково. Навчаючись в 8-му класі, я зіткнувся з поняттям «Вірус» не з чуток. Якщо в наші дні дія вірусів направлена на розкрадання інформації, то у той час на знищення. З тих пір інформаційна безпека стала як хобі. А можливість захиститься по цій темі, стала для мене метою номер один.
    Фахівцем вищої кваліфікації, що найбільш розбирається, в цій області на кафедрі АСОВІ є к.т.н. доцент Меркулова Катерина Володимирівна. До неї я і звернувся з проханням стати моїм науковим керівником.
    Працювати в IT, почав ще навчаючись у випускному класі, на посаді системного адміністратора за сумісництвом в ріелтерськой фірмі. На сьогоднішній день працюю за сумісництвом інженером Донецького учбовий-наукового виробничого гірського об'єднання (ДУНПГО). У мої обов'язки входить проведення науково-дослідних робіт в області побудови тривимірних моделей залягання вугільних пластів, а так само побудова тривимірних моделей мережі гірських вироблень. На основі отриманої моделі і розробленого мною програмного забезпечення проводиться аналіз рельєфу залягання вугільного пласта, внаслідок чого колективом учених вироблені рекомендації для ряду гірських підприємств по відробітку ділянок шахтних полів з високим плікатівним порушенням пластів. В ході цієї наукової роботи здійснював спуск в шахту («им. Засядько А.Ф.»), для вимірювання конвергенції контура гірських вироблень.
    Що стосується планів на майбутьне, те можу виділити головні, а саме - виїхати за кордон і працювати там за фахом.
- Наверх -