Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS'S PERSONAL WEB-pages 2005 graduation year


Physical-metallurgical faculty


Belyak Svetlana Sergeevna
Bereginskaya Elena Jakovlevna
Dikalenko Alexandr
Fomin Yuriy Nikolaevich
Konareva Svetlana Vladimir
Konchenko Elena Valerievna
Korobka Yuliya Yurevna
Kulagin Roman
Kulakov Nikolai Sergeyevich
Kuzmenko Olga
Leonova Valeria
Levitskaya Elena Aleksandrovna
Lukin Alexandr Vladimirovich
Lyubimenko Elena
Marchenko Aleksei
Maryin Yevgeniy
Moiseichik Andrei
Motroshilov Alexander
Netreba Artem
Nikolnikova Kateryna
Podoksenova Daria Anatolievna
Pyatachenko Oleg
Reshetov Yuri
Schegoleva Tatyana
Strelnickov Victor Grigorievich
Tsipyla Ilya
Tulyakov Victor
Vasiliev Andrey
Zhitneva Svetlana Vladimirovna

<< back


Ukrainian | Russian | English