Головна ДонНТУ Магістри ДонНТУ Пошукова система ДонНТУ

       
RUS   ENG   FR

Клягина Т.С.


Клягіна Тая
Сергіївна

Фізико-металургійний факультет

Тема магистерської роботи:"Аналіз та удосконалення режимів нагріву та стабілізації температури доменного дуття"

           Науковий керівник: проф. Ростовський Володимир Іванович


E-mail:  TISA@list.ru

Дисертацiя Перелік посилань Індивідуальне завдання Електронна бібліотека Результати пошуку в Iternet

    Я народилася 23 лютого 1983 року у місті Донецьку.

    Батьки:
   Отець, Клягін Сергій Геннадійович, 1959 року народження. Закінчив в 1982 році Донецький Політехнічний Інститут (зараз Донецький Національний Технічний Універсітет) за фахом інженер-механік, потім, Київську вищу школу міліції, до 1997 року працював слідчим, зараз працює юристом.
      Мати, Клягіна Людмила Володимірівна, 1963 року народження. У 1982 році закінчила Донецький Індустріальний Технікум, потім, ДПІ за фахом інженер-збагачувальник, працює у ПКБ ГП"Донецьквугілля".

    Освіта:
    У 1989 році пішла до загальнооствітньої школи №14 міста Донецька, а закінчила у 1999 році. З 1990 по 1997 роки навчалась у загальноосвітній школі №69. Улюбленими прикметами були математика, фізика, біология, російська мова та література.

    Крім навчання у школі займалася у різних кружках: декілька років займалася художньою гімнастикою, ходила до музикальної школи, до танцювальний кружок, також займалась в ізостудії при школі, з тієї пори дуже полюбляю малювати та креслити.

    У 1999 році пройшла рейтингові іспити та вступила до Донецького Державного Технічного Университету (ДонНТУ) на фізико-металургійний факультет за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища", специалізація "Екологія металургії".

   Мови
    У школі вивчала англійську мову, та при вступі до ДонНТУ виявилося, що є можливість вивчити ще й французську мову. Тому, на першому курсі була зазарахована водночас і на Французський технічний факультет. За роки вивчання пройшла курси французської мови, французської мови ділового та професіонального спілкування, а також французської мови наукових та технічних професій. Крім того, фундаментальні та загальні інженерні курси, а також ряд спеціальних курсів були прослухані на французській мові.

    Магістратура
    У 2004 році отримала диплом бакалавра та вступила до магістратури ДонНТУ. Тема моєї магістерської роботи: "Аналіз та удосконалення режимів нагріву і стабілізації температури доменного дуття". Ціль роботи направлена на енергозбереження у доменному виробництві шляхом удосконалення режимів роботи воздухонагрівачів та використовування тепла відходячих газів від воздухонагрівачів. Зараз тепло відходячих газів ніяк не утилізуються, це приводить до перерасходу енергії та значно знижує КПД воздухонагрівачів. Магістерська робота виконується на французській мові.

    Наукові досягнення
    За роки навчання у ДонНТУ опубліковано чотири наукових статті:
1. Kliaguina T.S., Petcherskikh M.A. "L'effet de serre", 2003.
2. Т.С. Клягина, Я.Ю. Пономарева. "Гомогенизация агломерационных шихт с повышенным содержанием железосодержащих отходов", 2003.
3. Т.С. Клягина, Я.Ю. Пономарева. "Повышение эффективности утилизации заскладированных железосодержащих шламов", 2004.
4. 15 квітня 2004 року виступила на 3-ій міжнародній науковій конференції аспирантів та студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природніх ресурсів" з доповіддю на тему: "Энергосберегающие режимы работы воздухонагревателей", за що отримала грамоту оргкомітету за найкращу доповідь.


Дисертація Перелік посилань Індивідуальне завдання Електронна бібліотека Результати пошуку в Iternet